Branntetting
Brann tetting skal hindre at brannen og røyk sprer seg videre til andre deler av bygget enn den cellen som brannen har oppstått i. Alt ettersom kravet til branncellen går opp, endrer også selve utførelsen seg og produkt valg. Vi bruker kun grundig testede produkter og løsninger, såkalte pre-aksepterte løsninger.

Stålisolering

Tykkelse og utforming av stålet betyr mye for hvilken type isolasjon og tykkelse på isolasjonen som skal brukes. Vi prosjekterer hver gang vi utfører en stål jobb for å sikre at stålet får rett type stålisolasjon i forhold til størrelse, tykkelse og brannkrav. Gjennom våre leverandører har vi tilgang på de beste
produktene på markedet.

Dokumentasjon

Vi bruker et velutprøvd elektronisk
dokumentasjon system. Dette gjør at vi allerede fra dag én kan gi status rapport, etter kunden sitt ønske og med mye raskere registrering og utarbeidelse av dokumentasjon.

Systemet har flere fordeler, blant annet:

  • - PDA som registrerer all informasjon
  • - Brann klassifisering
  • - Unik sporbar kode
  • - Brukt produkt
  • - Tid og sted
  • - Henvisning til tegning
  • - Avvik og hva som er avviket
  • - Hvem det er utført av med mer