Fønix Brannsikring AS

Fønix brannsikring ble etablert i 2011 og har hovedkontor i Haugesund.

Vi operer primært i Sunnhordland og på Haugalandet, men vi vurderer også gjerne jobber andre plasser i landet.

Selv om det ikke er så lenge siden vi ble etablert, har vi gjennom våre ansatte en bred erfaring innen brannsikring.

Vårt fokus er kunden, arbeidsplassen, dokumentasjon og at jobben er utført etter gjeldene lovverk.

Vi bruker et velutprøvd elektronisk dokumentasjonssystem. Dette gir oss så å si all informasjon om hvor tettingen er utført, tid og dato, av hvem, brannkrav, avvik osv.

I tillegg til at dette er et effektivt og svært ryddig system, gir det oss mulighet til å kunne rapportere allerede fra starten av et prosjekt.
Hvis en ønsker å kontrollere jobben eller å sjekke en bestemt gjennomføring er dette svært enkelt med vårt dokumentasjonssystem.

Tidligere erfaringer:

- Prosjektering og montering av etterlysende ledesystem
- Montering av stasjonære slukkeanlegg
- Kontroll og salg av slukkere
- Branntetting og stålisolering
- Utforming av brannkonsept
- Montering av branndører
- Brannvernleder

Vår største ekspertise er innenfor branntetting/stålisolering hvor vi stort sett har møtt de fleste problemstillinger og utfordringer en kan møte innen feltet.

Innenfor brannisolering har vi blant regionens mest erfarne montører. I tillegg leverer og monterer vi også branndører, ledesystem, slukkere og kan mest sannsynlig skaffe de aller fleste produkter som faller innen brannsikring. Vi har god erfaring med prosjektledelse i små og store prosjekter, og våre montører håndterer alt fra små til komplekse og utfordrende prosjekter.

På produktsiden har vi gode avtaler med de største leverandørene for passive brannsikringsprodukter.

Ta gjerne kontakt selv om du har spørsmål som ikke faller innenfor det vi tilbyr i dag, så lenge det gjelder brannsikring skal vi gjøre vårt beste for å gi deg et svar!

Vi er et engasjert team, og ønsker å vise våre kvaliteter!